MUHTEŞEM DÖRTLÜ (AHMET YILDIRIM – GEOİT.BLOGCU.COM)

MUHTEŞEM  DÖRTLÜ

 

              Coğrafya  bilimi , doğal  unsurların  insanlarla  olan  ilişkisini  daha  iyi  açıklayabilmek  için  doğal  unsurları  bulunduğu  ortama  göre   atmosfer , litosfer , hidrosfer  ve  biyosfer  olmak  üzere  dört  gruba  ayırmıştır. Bu  ortamlar  insan  eli  değmeden  oluştukları  için  Doğal  Sistemler  olarak  adlandırılırlar  ve  birbirlerinden  bağımsız  olmalarına  rağmen  sürekli  etkileşim  halindedirler. Örneğin , Güneş’in  ısıtmasıyla  sular  buharlaşır , buharlaşan  su  yükselerek  bulutları  oluşturur , bulutlardaki  nemin  bir  kısmı  yoğunlaşır  ve  yağış  olarak  yeryüzüne  düşer. Düşen  yağışın  bir  kısmı  yer  altına  sızar , bir  kısmı  göllere  ve  denizlere  ulaşır , bir  kısmı  ise  buharlaşarak  tekrar  atmosfere  yükselir. Yağışlarla  yere  inen  suyu  yeryüzündeki  canlılar  tüketir. İşte  ifade  edilen  bu  etkileşimdeki  dengenin  insanlar  tarafından  bozulması  canlıların  yaşamını  olumsuz  etkiler.  

1 – ATMOSFER ( HAVA KÜRE ) : Yeryüzünü  çepeçevre  saran  gaz  tabakasıdır. Rüzgar , yağış , sıcaklık  gibi  iklim   olayları  atmosfer   içinde  meydana  gelir. Atmosfer  olaylarını  coğrafyanın  alt  dallarından  KLİMATOLOJİ  bilimi  inceler.

 

2 – LİTOSFER ( TAŞ KÜRE ) : Dünyanın  yüzeyini  saran  katı  kabuk  tabakasına  TAŞ  KÜRE  denir. Dağ , ova , vadi ,  plato  gibi  yer şekilleri  taşküreyi  oluşturan  başlıca  unsurlardır. Taşküre  üzerindeki  yer şekillerinin  oluşum  özeliklerini  coğrafyanın  alt  dallarından  JEOMORFOLOJİ  bilimi  inceler.

 

3 – HİDROSFER ( SU KÜRE ): Taş küre  üzerinde  bulunan  okyanus , deniz , göl , akarsu  , kaynak  suları , buzullar  ve   yer altı  sularının  hepsine  birden  verilen  isimdir. Su küreyi  coğrafyanın  alt  dallarından  HİDROĞRAFYA  bilimi  inceler.    

 

4 – BİYOSFER ( CANLILAR  KÜRESİ ) : Doğal  çevre  içinde  yaşayan  bitkiler , hayvanlar , insanlar  ve 

      mikroorganizmaların  oluşturduğu  sisteme  CANLILAR  KÜRESİ  denir. Canlılar  küresini  coğrafyanın  alt

      dallarından  BİYOCOĞRAFYA  bilimi  inceler.    

 

YAZININ  TÜM  HAKLARI  AHMET YILDIRIM’A  AİTTİR. BU  SİTE  AMATÖR  BİR  SİTEDİR.

( GEOİT.BLOGCU.COM) YAZILAR  ÖĞRENCİ  VE  EĞİTİMCİLERE  HİZMET   AMACIYLA  YAYINLANMAKTADIR. ANCAK  İZİN  ALMADAN  VEYA  YAZININ  ORİJİNAL  ADRES  KAYNAĞINI  BELİRTMEDEN  BAŞKA  SİTELERDE  YAYINLAYANLAR  BLOGCU  VE  DİĞER  YAYIN  MECRALARI  ARACILIĞIYLA  TEŞHİR  EDİLECEK , GEREKLİ  İŞLEMLER  YAPILACAKTIR.  

                 Coğrafya , yaşadığımız  ortamdaki  doğal  unsurların  etkileşimini  ve  insana  olan  etkilerini  inceler. Coğrafyanın  başlıca  bölümleri  ve  dalları  şunlardır :

                                                

Fiziki  Coğrafya                            Beşeri  Coğrafya

 

1 – Jeomorfoloji ( Yer şekilleri Bilimi )      1 – Nüfus  Coğrafyası

2 – Hidroğrafya ( Sular Bilimi )                   2 – Yerleşme Coğrafyası

3 – Klimatoloji ( İklim Bilimi )      3 – San.,Tic.,Tur.,Mad.,Enerji Coğ.

4 – Biyocoğrafya ( Canlılar  Bilimi )           4 – Jeopolitik

 

         Coğrafyanın  çalışmalarında  faydalandığı başlıca  bilim  dalları ; Jeoloji , Jeofizik , Haritacılık ( Kartoğrafya ) ,

Toprak  Bilimi ( Pedoloji ) , Taş  Bilimi ( Litoloji) , Hidroloji , Akarsu Bilimi , Göl Bilimi ( Limnoloji ) , Okyanus Bilimi

( Oseanoğrafya ) , Meteoroloji , Fizik , Astronomi , Biyoloji , Botanik , Zooloji , Tıp , Ekoloji , Antropoloji, Ekonomi , İstatistik   v.b.’dir.          

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !