DOĞAL UNSURLAR

DOĞAL  UNSURLAR

Coğrafya , doğal  çevre  ile  insan  arasındaki  ilişkiyi  inceleyen , sonuçlarını  ortaya  koyan  bilim  dalıdır.    

 Coğrafyanın  konusu  insan  ile  çevresi  arasındaki  karşılıklı  ilişkilerdir.   

 

                Çevremizde  insan  ve  insanların  oluşturduğu unsurların  dışında  kalan  her  şeye  DOĞAL  UNSUR   denir. Başlıca  doğal  unsurlar ; sıcaklık , rüzgar , nem , hava , yağmur , kar , dolu , bulut , kayaçlar , bitkiler , hayvanlar , toprak , akarsu , dağ , ova  göl , dalgalar , mağara  v.b.’dir.

 

                Dünyanın değişik  bölgelerinde  yaşayan  insanların  beslenme , giyinme ve  barınma  şekillerine  baktığımızda           

büyük  farklılıklar  görürüz. Bu  farklılığın  nedeni  ise  bulundukları  doğal  çevrenin  birbirinden  farklı  olmasıdır.Örneğin ; kutuplar  çevresinde  yaşayan  insanlar  barınaklarını  doğal  çevrede  var  olan  kar  ve  buzdan  yapar. Yine  bulundukları  ortamın  etkisiyle  kalın  giysiler  giyer. Buna  karşılık  sıcak  ve  nemli  iklim  koşullarının  yaşandığı  ekvatoral  bölgedeki  insanlar  barınaklarını  ağaçlardan  yapar , ince  giysiler  giyer.     

 

YAZININ  TÜM  HAKLARI  AHMET YILDIRIM’A  AİTTİR. BU  SİTE  AMATÖR  BİR  SİTEDİR.

( GEOİT.BLOGCU.COM) YAZILAR  ÖĞRENCİ  VE  EĞİTİMCİLERE  HİZMET   AMACIYLA  YAYINLANMAKTADIR. ANCAK  İZİN  ALMADAN  VEYA  YAZININ  ORİJİNAL  ADRES  KAYNAĞINI  BELİRTMEDEN  BAŞKA  SİTELERDE  YAYINLAYANLAR  BLOGCU  VE  DİĞER  YAYIN  MECRALARI  ARACILIĞIYLA  TEŞHİR  EDİLECEK , GEREKLİ  İŞLEMLER  YAPILACAKTIR.  


                Yeryüzünde  değişik  coğrafyalarda  konut  tiplerinin  ve  konut  yapı  malzemelerinin  farklı  olmasını  doğal  çevrenin  insan  yaşamına  etkisiyle  açıklayabiliriz. Örneğin , orman  zenginliğinin  fazla  olduğu bölgelerde  konut  yapımında  çoğunlukla  ahşap  malzeme  kullanılırken , kurak  ve  yarıkurak  iklim  bölgelerinde  kerpiçten  yapılmış  evler  yaygındır. Yine  kış  mevsiminde  kar  yağışının fazla  olduğu  bölgelerde  evlerin  çatılarının  sağlam  ve  dik  yapılması da  doğal  çevre  ile  ilgilidir. İnsanların  yetiştirdiği  ürünler , hayvancılık  faaliyetleri , ekonomik  uğraşları  hep  doğal  çevrenin  etkisiyle  şekillenmiştir.        

 

                Her  tarım  ürününün  belli  bir  tarım  bölgesi  vardır. Herhangi  bir  ürünü  her  iklim  bölgesinde  yetiştirmek  mümkün  değildir. Yine  yetiştirilen  hayvanlar da  bulunulan  bölgenin  iklim  koşullarına  göre  değişmektedir. İnsanlar  bazı  bölgelerde  yoğun  bir  nüfus  oluştururken , bazı  yerlerde  ise seyrek  olarak  bulunur , hatta  insan yaşamının  hiç  olmadığı  yerler de  vardır. Yine  yerleşmeler   bazı  yerlerde  toplu  iken , bazı  yerlerde   ise  dağınık  yerleşme  görülür. Yağışın  az   ve   yaz   kuraklığının  etkili   olduğu  karasal   iklim  bölgelerindeki  bozkırlarda  küçükbaş  hayvancılık , yaz  yağışı  ile  oluşan  gür  otlaklarn  bulunduğu  yüksek  yörerde  ise  büyükbaş  hayvanclık  yapılır. Tüm  bu  örnekler  çevrede  yer  alan  doğal  unsurlarla  ilgilidir.                       

 

                Doğal  unsurlar  insanların  karakterleri  üzerinde de  etkili  olmaktadır. Dünyada  dört  mevsimin  yaşandığı  yerlerde   insanlar   kışın   soğukla , yazın   sıcakla   mücadele   etmek , kış   mevsimi   için  yiyecek   hazırlamak  mecburiyetindedir. Bu  faaliyetler , bu  yerlerde  yaşayan  insanların  mücadeleci  bir  karakter  kazanmalarını  sağlamıştır.    

 

               İnsanlar da  yollar, köprüler , tüneller , barajlar  v.b.  yaparak  çevrelerindeki  doğal  unsurları  değiştirmektedir. Ancak  bu  etki  sınırlıdır. Teknolojik  gelişmeler  arttıkça  bu  etki de  giderek  artmaktadır.  

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !